Žádanka pro čtenáře

Pokud nejsou Vámi žádané dokumenty nebo články ve fondu Městské knihovny Pacov, můžete si je prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby půjčit (popř. pořídit kopii) z fondu jiné knihovny v ČR. O výpůjčku dokumentu můžete požádat vyplněním formuláře pro čtenáře. V případě kladného vyřízení vám budou naúčtovány náklady na dopravu dokumentu nebo kopie dle sazebníku České pošty