O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Pacov je Město Pacov, knihovna je jeho organizační složkou.

Fakturační adresa:
Město Pacov,náměstí Svobody 320,395 01 Pacov
IČ:00248789, DIČ: CZ00248789

Městská knihovna Pacov je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 1786/2002.

Knihovna je členem:

  • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Výroční zprávy:

Statistické údaje za rok 2022:

Stav knihovního fondu 47 811 knih
Registrovaní čtenáři: 886
Počet návštěvníků: 21 343
Výpůjčky 44 954
z toho:
naučná lit. dospělým čtenářům: 3 103
krásná lit. dospělým čtenářům: 20 510
naučná lit. dětem: 3 297
krásná lit. dětem: 10 411
periodika: 6 147
elektronické a zvukové dokumenty: 1 139
společenské hry: 347