O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Pacov je Město Pacov, knihovna je jeho organizační složkou.

Fakturační adresa:
Město Pacov,náměstí Svobody 320,395 01 Pacov
IČ:00248789, DIČ: CZ00248789

Městská knihovna Pacov je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 1786/2002.

Knihovna je členem:

  • SKAT – Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Statistické údaje za rok 2021:

Stav knihovního fondu 47 362 knih
Registrovaní čtenáři: 804
Počet návštěvníků: 16 606
Výpůjčky 40 632
z toho:
naučná lit. dospělým čtenářům: 3 183
krásná lit. dospělým čtenářům: 21 809
naučná lit. dětem: 1 834
krásná lit. dětem: 6 123
periodika: 6 699
elektronické a zvukové dokumenty: 764
společenské hry: 220