O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Pacov je Město Pacov, knihovna je jeho organizační složkou.

Fakturační adresa:
Město Pacov,náměstí Svobody 320,395 01 Pacov
IČ:00248789, DIČ: CZ00248789

Městská knihovna Pacov je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 1786/2002.

Knihovna je členem:

  • SKAT – Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Statistické údaje za rok 2020:

Stav knihovního fondu 46 788 knih
Registrovaní čtenáři: 872
Počet návštěvníků: 18 534
Výpůjčky 48 052
z toho:
naučná lit. dospělým čtenářům: 2 362
krásná lit. dospělým čtenářům: 17 935
naučná lit. dětem: 641
krásná lit. dětem: 4 664
periodika: 21 834
elektronické a zvukové dokumenty: 451
společenské hry: 165

V roce 2020 byla knihovna z důvodu epidemiologické situace 12 týdnů uzavřena, 18 týdnů byl provoz omezen vládními nařízeními – výdejní okénko, nepřístupné studovny a veřejný internet, omezený počet návštěvníků na oddělení.