Oddělení pro děti

  • půjčování beletrie a naučné literatury
  • půjčování časopisů
  • rezervace knih
  • bibliograficko-informační služba
  • MVS – meziknihovní výpůjční služba pro dokumenty, které knihovna nevlastní on-line katalog knihovny
  • knihovnicko-bibliografické lekce pro mateřské a základní školy
  • exkurze, besedy a soutěže pro mateřské a základní školy
  • půjčování společenských her

Třídění naučné literatury

Půjčovní doba:

Září–červen:
Pondělí, středa, pátek:12.00–17.00
Červenec–srpen:
Středa: 12.00–17.00