Partneři

Kopie obálek a anotací

Městská knihovna Pacov je zapojena do projektu Obálky knih.

Projekt využívá vyjímky autorského zákona (č. 121/2000 Sb., § 37) umožnující pro knihovny, archivy, muzea, galerie, školy a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení za účelem nabídky k půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek užít rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na obálce, případně včetně tématického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog sbírek může také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Instituce je vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost.

Zdrojem pro ObalkyKnih.cz jsou spolupracující nakladatelé a knihkupci, kteří pro knihovny patřící do sdružení SKIP souhlasí se zobrazováním obálek jejich knih v knihovních katalozích. V současnosti hlavním zdrojem obálek jsou knihovny, které aktivně skenují obálky knih a daších dokumentů z jejich knihovních fondů a tyto vkládájí na obálkový server.