Oddělení pro dospělé

  • půjčování beletrie, naučné literatury
  • půjčování novin a časopisů
  • prezenční půjčování regionální literatury
  • bibliograficko-informační služba
  • rezervace knih z fondu knihovny
  • MVS – meziknihovní výpůjční služba pro dokumenty,které knihovna nevlastní
  • internet pro veřejnost
  • kopírování

Půjčovní doba:

Září–červen:
Pondělí, středa, pátek:8.00–12.0013.30–18.00
Červenec–srpen:
Pondělí, pátek:8.00–12.0013.30–18.00