Pro školy

Nabízíme exkurze, besedy, knihovnicko-bibliografické lekce a pořady pro školy.

Exkurze, besedy a lekce probíhají v Městské knihovně Pacov v oddělení pro děti v dopoledních hodinách během celého školního roku po předchozí domluvě. Délka jednotlivých besed je l vyučovací hodina.

Informace na tel. č.: 565 455 101 Lenka Vlachová, nebo osobně v Městské knihovně Pacov

Mateřské školy:

 • Poprvé v knihovně – seznámení s knihovnou
 • Jak krtek ke kalhotkám přišel – beseda o knize Zdeňka Milera
 • O vánocích, které nechtěly být – vánoční povídání
 • Do knihovny za pohádkou – četba pohádek v knihovně
 • Vláček – pohádka

Základní školy a gymnázium

Knihovnicko-bibliografické lekce:

 • Poprvé v knihovně – první seznámení s knihovnou
 • Já a knihovna – základní orientace v knihovně
 • Jak vzniká kniha – od autora do knihkupectví
 • Co najdu v knize – základní práce s knihou
 • Knihovna nejsou jen knihy… počítač v knihovně, on-line katalog
 • Psát umí každý, ale bylo tomu vždycky tak? – vývoj písma, knihtisk
 • Knihy nejsou jen pro zábavu – práce se slovníkem a encyklopedií
 • Z historie knih a knihoven
 • Pasování prvňáčků na čtenáře – slavnostní přivítání prvňáčků do řad čtenářů

Besedy:

 • O vánocích, které nechtěly být
 • Vánoce s Josefem Ladou
 • Od adventu k vánocům
 • Vánoce ve světě
 • Velikonoce
 • Jules Verne
 • Karel Kryl – básník s kytarou
 • Detektivky pro třeťáky
 • Ilustrátoři dětských knih
 • O pohádkách z večerníčků
 • Slušné chování
 • Antonín Sova
 • Řecké báje a pověsti
 • Staré pověsti české
 • Miloš Macourek
 • Oscarové filmy v literatuře
 • Řemesla
 • Kniha jako informační médium
 • Poutě