Žádanka pro knihovny

O výpůjčku dokumentu z fondu Městské knihovny Pacov mohou knihovny požádat e-mailem na adresu knihovna.mvs@mestopacov.cz nebo vyplněním formuláře pro knihovny. Knihovnám poplatek neúčtujeme.